Záruka na ochranu proti škodám spôsobeným vodou*

Ochrana proti škodám spôsobeným vodou - zaručená!*
Za všetky systémy ochrany proti poškodeniu vodou vám Miele zaručuje ochranu pre vašu domácnosť - a to až počas 20 rokov. Ak by sa niekedy vyskytlo vecné poškodenie ako dôsledok poruchy v systéme ochrany proti poškodeniu vodou, ste krytí zárukou*. Spoločnosť Miele preberá náklady za takto vzniknuté vecné škody v rámci záručných podmienok týkajúcich sa ochrany proti škodám spôsobeným vodou. Predpokladom je odborná inštalácia.
Detaily nájdete v Podmienkach záruky na ochranu proti škodám spôsobeným vodou v pätičke stránky (OP).Záruka na základe zákona o ochrane spotrebiteľa zostáva nedotknutá. Vybavenie je závislé od modelu