Energetická účinnosť

Sušenie môže byť šetrné k životnému prostrediu
Ekonomické sušenie šetrné k životnému prostrediu: všetky sušičky Miele dosahujú minimálne triedu energetickej účinnosti A++. Niektoré modely sú dokonca o 10 % úspornejšie ako hraničná hodnota (24) pre najlepšiu triedu energetickej účinnosti A+++. Umožňuje to nový podlahový modul s optimalizovaným chladiacim okruhom. Vďaka tomu môžete s Miele sušiť udržateľnejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.
Vybavenie je závislé od modelu