Ochrana pred pokrčením

Jemné prádlo po sušení
Ak nemôžete vybrať váš textil ihneď po ukončení programu, ochrana pred pokrčením sa postará o to, aby bola bielizeň v pravidelných intervaloch nadýchavaná a aby sa nekrčila.
Vybavenie je závislé od modelu