Ochrana voči pokrčeniu

Jemné prádlo po sušení
Ak nemôžete vybrať textílie ihneď po skončení programu, ochrana proti pokrčeniu zabezpečí, aby sa bielizeň v pravidelných intervaloch rozvoľňovala a nepokrčila.
Vybavenie je závislé od modelu