Testované na životnosť 20 rokov*

Exclusiv bei Miele
Najvyššia kvalita Miele je zárukou dlhej životnosti
Kým niektoré motory automobilov sa testujú 3 000 hodín, my testujeme konštantný výkon až 10 000 hodín.* Vo dne v noci. Komplexne a precízne. Aby sme vám zaručili vynikajúce výsledky, rok čo rok.
Počas fázy vývoja série sušičiek T1 testovala spoločnosť Miele modely a základné komponenty počas 5.000 cyklov sušenia (= 5 cyklov sušenia týždenne, 50 týždňov ročne) v rôznych programoch. Viac informácií: miele.sk/20rokov Vybavenie je závislé od modelu