Pripojenie dávkovacieho modulu

Voliteľné dávkovanie tekut. čistiacich prostriedkov
Pre pohodlné a hospodárne použitie tekutých čistiacich prostriedkov sa dá voliteľne pripojiť dávkovací modul tekutých prostriedkov. Vďaka presnému dávkovaniu docielite optimálne výsledky čistenia. Okrem toho automatické tekuté dávkovanie zjednodušuje manipuláciu.
Vybavenie je závislé od modelu