Trvalá udržateľnosť

Nachhaltigkeit

Človek v centre pozornosti

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť sú v spoločnosti Miele od počiatku podstatné súčasti podnikovej kultúry. Tieto sme pretavili do našej podnikovej stratégie: Pri zohľadnení princípu prevencie sme aspekty trvalej udržateľnosti integrovali do základných procesov našej spoločnosti, ako je vývoj produktov a výroba produktov. Len tak môže spoločnosť zostať udržateľná aj v budúcnosti.

Viac informácií