Údaje a fakty

Spoločnosť

Spoločnosť Miele & Cie. KG je od svojho založenia v roku 1899 vlastníctvom rodín Miele (51 percent) a Zinkann (49 percent). Hlavné sídlo s hlavnou správou a materským závodom je v meste Gütersloh.

Kľúčové fakty

Filozofia

Spoločnosť Miele je nezávislý rodinný podnik s požiadavkou na vedúce postavenie v oblasti kvality a technológie vo svojom odvetví. Spoločnosť Miele presadzuje partnerský vzťah so svojimi obchodnými partnermi, podnikovú kultúru zameranú na zamestnancov, ako aj kontinuitu v hodnotách, cieľoch a vo vedení.

Firemná filozofia

Obchodné vedenie

Spoločnosť Miele & Cie. KG riadi šesť riaditeľov rovnoprávne: Olaf Bartsch (konateľ, financie a hlavná správa), Dr. Stefan Breit (výkonný riaditeľ zastupujúci konateľa, technika), Dr. Axel Kniehl (konateľ, marketing a predaj), Dr. Eduard Sailer (konateľ, technika) a Dr. Markus Miele a Dr. Reinhard Zinkann (konatelia a výkonní riaditelia spoločnosti).

Zamestnanci

Spoločnosť Miele zamestnáva 20 221 ľudí po celom svete, z toho 11 038 v Nemecku.

Vývoj obchodnej činnosti

V obchodnom roku 2018/2019, ktorý končil 30. júna 2019, dosiahla spoločnosť obrat 4,16 miliárd Eur. To zodpovedá nárastu 59,7 miliónov Eur alebo 1,5 %. Na domácom nemeckom trhu spoločnosť vzrástla na 1,2 miliárd Eur.

Trvalá udržateľnosť

Pre spoločnosť Miele je trvalá udržateľnosť obchodovania založená na hodnotách a tradícii spoločnosti a je neoddeliteľným základom pre dlhodobý obchodný úspech. Spoločnosť Miele je členom organizácie OSN pre trvalú udržateľnosť Global Compact a signatárom „charty rôznorodosti“. Každé dva roky zverejňuje spoločnosť Miele správu o trvalej udržateľnosti. Ďalšie informácie o trvalej udržateľnosti v spoločnosti Miele nájdete tu.

Stiahnuť správu o trvalej udržateľnosti

História

Spoločnosť založená v roku 1899 Carlom Mieleom a Reinhardom Zinkannom ako továreň na centrifúgy sa pod názvom Miele vyvinula najskôr na spoločnosť vyrábajúcu vybavenie pre poľnohospodárstvo, s produktovými odvetviami ako mliekárenská technika, práčky, dvojkolesové vozidlá a dokonca aj autá. Dnes sa spoločnosť koncentruje na vedúce postavenie v oblasti kvality a technológie v odvetví domácich spotrebičov a priemyselných zariadení.

Ku kronike