Elektronický prenos dát

Pokiaľ máte záujem s nami nadviazať spojenie ohľadne elektronického prenosu dát, všetky potrebné komunikačné informácie nájdete v našom priloženom kontrolnom zozname (MS-Word ff. / PDF).

Návrh zmluvy o právnom zabezpečení výmeny údajov vám zašleme na požiadanie.

Spoločnosť Miele v súčasnosti podporuje nasledujúce typy správ:
Typ správy Popis vety (PDF) Testovacie údaje (TXT)
Odvolanie dodávky VDA 4905 Stiahnuť Stiahnuť
Avízo dobropisu VDA 4908 (nemecky) Stiahnuť Stiahnuť
VDA 4908 (anglicky) Stiahnuť
Jednotlivé objednávky EDIFACT ORDERS D96a (nemecky) Stiahnuť Stiahnuť
EDIFACT ORDERS D96a (anglicky) Stiahnuť
Odvolanie dodávky/plán dodávok EDIFACT DELFOR D98b (nemecky) Stiahnuť Stiahnuť
EDIFACT DELFOR D98b (anglicky) Stiahnuť
Avízo dodávky EDIFACT DESADV D96A (nemecky) Stiahnuť Stiahnuť
EDIFACT DESADV D96A (anglicky) Stiahnuť