Nákupná politika

Beschaffungspolitik

Trhový úspech našich produktov je úzko spätý s ich kvalitou a je bezprostredne spojený s naším cieľom uspokojiť neustále rastúce požiadavky našich zákazníkov na kvalitu. V znamení zostrujúcej sa konkurenčnej súťaže na národných a medzinárodných trhoch sa kvalita stáva stále viac rozhodujúcim faktorom.

V rámci našej nákupnej stratégie a podľa motta našej spoločnosti „Immer besser“ (stále lepší) hľadáme spoluprácu s dodávateľmi, ktorí majú rovnakú filozofiu kvality a zaujímajú sa o vytvorenie obchodného vzťahu s globálnou spoločnosťou v oblasti domácich spotrebičov.

Mimoriadny záväzok necítime len voči našim spolupracovníkom a zákazníkom, ale aj voči našim dodávateľom a voči verejnosti. Vzťahy s našimi dodávateľmi musia byť orientované na výkon, spoľahlivosť a dlhodobú spoluprácu.

Predpokladom je zavedený systém riadenia kvality podľa normy DIN ISO 9000, ekologické postupy podľa normy DIN EN ISO 14001, včasné a flexibilné plnenie našich požiadaviek, ako aj otvorenosť voči inováciám a spolupráca pri vypracovaní technických riešení.

Miele, ako sociálne zodpovedná, eticky korektná a silná spoločnosť, sleduje pri jednaní so svojimi dodávateľmi celkové nasadenie a zohľadňuje dodržiavanie medzinárodných štandardov sociálnej zodpovednosti SA 8000 (https://www.sa-intl.org) a to isté očakáva aj od svojich dodávateľov. Tento štandard je založený na množstve aktuálnych medzinárodných ľudských práv vrátane všetkých základných dohovorov medzinárodnej organizácie práce (ILO), všeobecného dohovoru o ľudských právach a dohovorov OSN o právach dieťaťa.