Stať sa dodávateľom

Chcete byť naším partnerom? Tu sa môžete prihlásiť za nášho dodávateľa. Prečítajte si najskôr predpoklady.

Čo očakávame:

 • Pripravenosť na dlhodobú a partnerskú spoluprácu.
 • Transparentnosť a otvorenosť v obchodnom vzťahu.

 • Vysoké vývojové a inovačné kompetencie, ktoré sa budú aktívne zapájať do vývoja našich produktov.

 • Plnenie sociálnych a ekologických štandardov.

 • Uskutočnenie certifikovaného riadenia kvality.

 • Aktívna spolupráca pri spoločnom uskutočňovaní opatrení na znižovanie nákladov.

 • Záruka za dlhodobú vysokú kvalitu produktov.

 • Pripravenosť na kontinuálne optimalizovanie procesov.

 • Vysoká logistická kompetencia, ako aj spoľahlivosť pri dodávkach.

 • Výmena informácií s podporou IT

 

Čo ponúkame:

 • Férová, dôverná a dlhodobá spolupráca.

 • Perspektívy rastu orientované na potreby.

 • Podpora našich dodávateľov manažmentom postavená na partnerstve.

 • Začlenenie dodávateľov do procesu vzniku produktu na báze dialógu.

 

Spektrum potrieb

Výrobný materiál/produkčný materiál

 • Tlačivá
 • Elektronické konštrukčné skupiny/hodiny
 • Elektronické konštrukčné prvky
 • Elektromechanika/elektronika
 • Pomocné látky
 • Izolačný materiál
 • Umelá hmota/guma/sklo/keramika
 • Spracovanie miezd
 • Kovové/hliníkové profily
 • Kovové diely
 • Kovové spojovacie diely
 • Neželezné kovy
 • Oceľ
 • Balenie

Nevýrobný materiál/materiál režijných nákladov

 • Pohonná a pohybová technika
 • Ochrana pri práci
 • Kancelárske potreby
 • Prevádzkové a nebezpečné látky
 • Výroba a údržba
 • Investície do prevádzkovej techniky
 • Služby
 • Elektromateriál
 • Energie
 • Investície do výroby/skúšobnej techniky
 • Iné priemyselné a režijné potreby
 • IT/telekomunikácie
 • Mobilita
 • Mechanika/nástroje
 • Oceľ/neželezné kovy
 • Reklama/podpora predaja

 

Zum Portal