Víta vás dodávateľský portál spoločnosti Miele

Využitie dodávateľského portálu sa uskutočňuje výlučne na základe predpisov pre používanie dodávateľského portálu spoločnosti Miele (stav: september 2006). Tu sa môžete oboznámiť s predpismi pre používanie.

Na prihlásenie na dodávateľský portál použite odkaz:

Dodávateľský portál spoločnosti Miele

Detailné používateľské pokyny nájdete v dokumentácii používateľa.

Na stiahnutie CAD údajov použite osobitný odkaz na našu službu Windows Sharepoint, ktorý vám bol zaslaný e-mailom. Tento prístup nenájdete zverejnený na našej domovskej stránke!

V prípade problémov a otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 05241/89-2828.