Aké potrebujete košové vybavenie?

Prevedenie koša „Extra Comfort“
Zásuvka 3D MultiFlex

1 výškovo nastaviteľný bočný diel vpravo
2 postranne nastaviteľný bočný diel vľavoHorný kôš:
3 výškovo nastaviteľný
4 kompletne sklápací hrebeňový držiak
5 držiak na šálky FlexCare s nopkovou štruktúrou a silikónovými výplňami na vínové poháre
6 široký úchopový prvok, ergonomické madlo v hornom a dolnom košiDolný kôš:
7 oblasť MultiComfort
8 dva hrebeňové rady (vpravo sklápacie, vľavo pevné)
9 výškovo nastaviteľný držiak na poháre FlexCare
Prevedenie koša „MaxiComfort“
Zásuvka 3D MultiFlex

1 výškovo nastaviteľný bočný diel vpravo
2 postranne nastaviteľný bočný diel vľavo

Horný kôš:
3 výškovo nastaviteľný
4 dvojdielny sklápací hrebeňový držiak
5 držiak na šálky FlexCare s nopkovou štruktúrou a silikónovými výplňami na vínové poháre
6 široký úchopový prvok s nerezom, ergonomické madlo v hornom a dolnom koši

Dolný kôš:
7 oblasť MultiComfort
8 dva sklápacie hrebeňové rady
9 výškovo nastaviteľný držiak na poháre FlexCare
10 výškovo nastaviteľný držiak na poháre FlexCare s MultiClip
11 sklopný držiak na fľaše 
Prevedenie koša „Comfort“ 
Zásuvka 3D MultiFlex

1 výškovo nastaviteľný bočný diel vpravo
2 postranne nastaviteľný bočný diel vľavo
3 výškovo nastaviteľný horný kôš
4 pevný hrebeňový rad
5 nadstavec na šálky FlexCare
6 ergonomické rukoväti v hornom a dolnom koši
7 oblasť MultiComfort
8 dva hrebeňové rady (vpravo sklopné, vľavo pevné) 
Prevedenie koša „Comfort 45“ 
1 Originálna príborová zásuvka Miele
2 Ergonomické rukoväti v hornom a dolnom koši
3 Výškovo nastaviteľný horný kôš
4 Hrebeňový rad
5 Nadstavec na šálky FlexCare s nopkovou štruktúrou
6 Oblasť MultiComfort
7 Dva hrebeňové rady 
Prevedenie koša „ExtraComfort 45“ 
1 Zásuvka MultiFlex 45 
2 široký úchopový prvok, ergonomická  rukoväť v hornom a dolnom koši
3 výškovo nastaviteľný horný kôš
4 hrebeňový rad
5 nadstavec na šálky FlexCare s nopkovou štruktúrou a silikónovými výplňami na vínové poháre
6 oblasť MultiComfort
7 dva sklápacie hrebeňové radyn
8 výškovo nastaviteľný držiak na poháre FlexCare 
Prevedenie koša „MaxiComfort 45“ 
1 Zásuvka MultiFlex 45 so sklopnými hrebeňovými držiakmi na veľký príbor
2 výškovo nastaviteľný horný kôš
3 dvojdielny sklopný hrebeňový rad
4 nadstavec na šálky FlexCare s nopkovou štruktúrou a silikónovými výplňami na vínové poháre
5 široký úchopový prvok s nerezom, ergonomická rukoväť v hornom a dolnom koši
6 oblasť MultiComfort
7 dva sklápacie hrebeňové rady
8 výškovo nastaviteľný držiak na poháre FlexCare
9 výškovo nastaviteľný držiak na poháre FlexCare s MultiClip
Vybavenie je závislé od modelu