Videá na riešenie svojpomocne

Zistite pomocou našich videí, ako môžete malé problémy so svojimi prístrojmi vyskúšať vyriešiť sami!

Vysávače

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Prvé uvedenie do prevádzky

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Upevnenie držiaka na stenu

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Možnosti zostavenia

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Zmena z PowerUnit dole na PowerUnit hore

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Zmena z PowerUnit hore na PowerUnit dole

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Zmena z PowerUnit dole na samostatnú PowerUnit

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Vyprázdnenie odpadovej nádoby

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Vyčistenie filtra jemného prachu a predfiltra

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Vyčistenie kefového valca - časť 1: Odstránenie vlákien a vlasov

Triflex HX1 Facelift / Triflex HX2

Vyčistenie kefového valca - časť 2: Vybratie kefového valca