Profesionálny servisný technik

V prípade opravy ste ako profesionálny servisný technik oprávnení získať najnovšiu servisnú dokumentáciu pre práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladiace prístroje a mrazničky.

Opravárenské práce smie vykonávať zásadne len kvalifikovaný elektrikár a musí pri nich rešpektovať platné bezpečnostné predpisy.

Pri uvedení do prevádzky, zmene, skúške a údržbe elektrických spotrebičov je nutné dbať na príslušné zákonné podklady, bezpečnostné predpisy a platné normy. Pred vykonávaním údržbárskych a opravárenských prác na spotrebiči je nevyhnutné bezpečné odpojenie všetkých vedení pod napätím.

 

Na profesionálnu opravu ponúkame nasledovné softvéry a nástroje:

Servisná dokumentácia Miele: Softvér je aplikácia založená na prehliadači na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií o servise.
Prístup obsahuje informácie o náhradných dieloch, návody, popisy a schémy zapojenia.

Diagnostická podpora Miele: Počítačová aplikácia umožňuje vyhľadávať chyby prostredníctvom pripojenia k spotrebiču, resetovať spotrebiče a aktualizovať softvér spotrebičov. Na tento účel sa vyžaduje prídavné optické rozhranie.

Diagnostickú podporu Miele je možné použiť aj offline bez pripojenia na internet u zákazníka na mieste. Predpokladom však je, že aplikácia musí byť aktualizovaná online aspoň 10 dní pred návštevou zákazníka.