Prehľad všetkých predností produktu

Zabudovateľné odsávače pár
Výhody produktu

Con@ctivity

Exclusiv bei Miele
Automatika pre inteligentné ovládanie ventilátora
Vďaka automatickej funkcii Con@ctivity môžu spolu komunikovať odsávač pár s varnou doskou: Zaznamenávajú sa hodnoty nastavené na varnej doske a sprostredkujú sa ovládaniu odsávača pár. Odsávač Miele potom automaticky zvolí správny výkon ventilátora, a tým zabezpečí optimálnu klímu v miestnosti. Komunikácia medzi varnou doskou a odsávačom pár sa uskutočňuje prostredníctvom WiFi. 
Vybavenie je závislé od modelu