Prehľad všetkých predností produktu

Zabudovateľné odsávače pár
Výhody produktu

Miele CleanCover

Komfort pri obsluhe a bezpečnosť v detaile
Za tukovým filtrom sa nachádza Miele CleanCover: Namiesto ostrých kovových hrán a elektrických súčiastok je tu uzavretá, hladká plocha. Mimoriadne ľahko sa dá čistiť a chráni pred stykom s káblami a časťami motora. Svedomitosť Miele v detaile – pre vyšší komfort pri obsluhe a bezpečnosť.
Vybavenie je závislé od modelu