Prehľad všetkých predností produktu

Zabudovateľné odsávače pár
Výhody produktu

Riadenie dobehu

Automatický dobeh ventilátora
Automatický dobeh ventilátora sa postará o dôkladné odsatie pár a pachov, ktoré sa po varení ešte nachádzajú v miestnosti. Podľa voľby sa odsávač automaticky vypne po 5 alebo 15 minútach.
Vybavenie je závislé od modelu