Prehľad všetkých predností produktu

Zabudovateľné odsávače pár
Výhody produktu

Indikátor výmeny filtra

Pohodlný prehľad o dobe použitia
Ak je tukový a aktívny uhlíkový filter vášho odsávača pár nasýtený, signalizuje to červená LED kontrolka, ktorá sa rozsvieti. Vtedy by sa mal filter čo najskôr vyčistiť, príp. vymeniť. Už z výroby nastavená životnosť filtrov sa môže individuálne meniť: indikátor nasýtenia filtrov sa dá naprogramovať na 20, 30, 40 alebo 50 hodín, indikátor pre výmenu aktívneho uhlíkového filtra na 120, 180 alebo 240 hodín.
Vybavenie je závislé od modelu