Prehľad všetkých predností produktu

Zabudovateľné odsávače pár
Výhody produktu

Okrajové odsávanie

Dekor.samost. panely namiesto kovov. tukov. filtrov
V prípade odsávačov pár s okrajovým odsávaním sú kovové tukové filtre, ktoré pôsobia technicky, skryté za ozdobným krytom. Výpary z varenia sú nasávané na vonkajších okrajoch.
Vybavenie je závislé od modelu