Trvalé rozpoznávanie hrnca

Najlepšie využitie energie
Ak sa už na varnej zóne nachádza kuchynský riad, aktivuje sa číselné vlákno automaticky bezprostredne po zapnutí varnej zóny. Manuálne aktivovanie varných zón vďaka tomu odpadá.
Vybavenie je závislé od modelu