• Oficiálny e-shop Miele
GP DC CX 0061 T
22,50 €
1 . Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
[1]

Informácie o výrobku

Odvápňovacie tablety, 6 kusov pre kávovar, parnú rúru, FashionMaster, rúru na pečenie s klim. pečením.
Odvápňovacie tablety
Odvápňovacie tablety
Pozor. Obsahuje MALEIC ACID; CITRIC ACID Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah, nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady.

GP DC CX 0061 T

Odvápňovacie tablety, 6 kusov pre kávovar, parnú rúru, FashionMaster, rúru na pečenie s klim. pečením.
  • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.

Informácie o výrobku

Odvápňovacie tablety, 6 kusov pre kávovar, parnú rúru, FashionMaster, rúru na pečenie s klim. pečením.
Odvápňovacie tablety
Odvápňovacie tablety
Pozor. Obsahuje MALEIC ACID; CITRIC ACID Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah, nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady.

Vaše špeciálne výhody

Súbory na stiahnutie, CAD a aplikácie
  • Produktový list
    PDF
  • Informačný list na webovej stránke
    PDF
1. Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
  • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Na začiatok stránky