Predĺžte si záruku na motor vášho vysávača Miele!

10 rokov záruka na motor na všetky podlahové vysávače Miele

Akcia sa vzťahuje na všetky podlahové vreckové a bezvreckové vysávače Miele.

Kvalite našich vysávačov veríme! Nezáleží na tom, či si vyberiete vreckový podlahový vysávač z radu Classic, Compact alebo Complete, alebo podlahový bezvreckový vysávač Miele z radu Boost alebo Blizzard. Na všetky tieto vysávače ponúkame teraz bezplatnú 10-ročnú záruku na motor vysávača, stačí si vysávač po zakúpení len zaregistrovať prostredníctvom jednoduchého online formulára. Nižšie nájdete niekoľko tipov, ale výber je výrazne širší!

Akcia platí od 20.4. do 31.12.2023!

 

 

 

 

 

Classic C1 - SBAF5
Podlahový vysávač
s teleskopickou trubicou pre pohodlné vysávanie za atraktívnu cenu.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Classic C1 Flex - SBAF5
Podlahový vysávač
s teleskopickou trubicou pre pohodlné vysávanie za atraktívnu cenu.
Doba dodania dlhšia ako 15 pracovných dní
Classic C1 Parquet XL - SBAF5
Podlahový vysávač
s parketovou hubicou pre šetrnú starostlivosť o citlivé tvrdé podlahy.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Compact C2 Cat & Dog - SDBF5
Podlahový vysávač
s turbokefou a pachovým filtrom, ideálny pre všetkých milovníkov zvierat.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Compact C2 Parquet XL - SDRF5
Podlahový vysávač
s parketovou hubicou pre šetrnú starostlivosť o citlivé tvrdé podlahy.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C2 Tango - SFAF5
Podlahový vysávač
s účinným motorom pre vysávanie šetriace elektrickú energiu.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C2 Parquet XL - SFRF5
Podlahový vysávač
s parketovou hubicou pre šetrnú starostlivosť o citlivé tvrdé podlahy.
Doba dodania dlhšia ako 15 pracovných dní
Complete C3 Comfort
Podlahový vysávač
s rozsiahlym príslušenstvom pre takmer každý problém pri upratovaní.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3 Cat & Dog
Podlahový vysávač
s turbokefou a pachovým filtrom, ideálny pre všetkých milovníkov zvierat.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3 Allergy
Podlahový vysávač
s najvyšším výkonom a ovládaním nášľapnými tlačidlami pre dôkladné vysávanie.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3 Parquet XL
Podlahový vysávač
s rozsiahlym príslušenstvom pre takmer každý problém pri upratovaní.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3 Parquet Flex
Podlahový vysávač
s parketovou hubicou pre šetrnú starostlivosť o citlivé tvrdé podlahy.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3 Parquet
Podlahový vysávač
s parketovou hubicou pre šetrnú starostlivosť o citlivé tvrdé podlahy.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3 Active Parquet
Podlahový vysávač
s parketovou hubicou pre šetrnú starostlivosť o citlivé tvrdé podlahy.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3 Active Parquet
Podlahový vysávač
s parketovou hubicou pre šetrnú starostlivosť o citlivé tvrdé podlahy.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3 Flex
Podlahový vysávač
s účinným motorom pre vysávanie šetriace elektrickú energiu.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Complete C3
Podlahový vysávač
s najvyšším výkonom a ovládaním nášľapnými tlačidlami pre dôkladné vysávanie.
Doba dodania dlhšia ako 15 pracovných dní
Doba dodania dlhšia ako 15 pracovných dní
289,00 €[1]
Complete C3 Active
Podlahový vysávač
s najvyšším výkonom a ovládaním nášľapnými tlačidlami pre dôkladné vysávanie.
Termín dodania na vyžiadanie
Blizzard CX1
Podlahový vysávač bez vrecka
s podlahovou hubicou EcoTeQ pre úsporné vysávanie a najlepšie čistenie.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Blizzard CX1 Parquet
Podlahový vysávač bez vrecka
s vysokým sacím výkonom a teleskopickou trubicou pre dôkladné vysávanie.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Blizzard CX1 Comfort
Podlahový vysávač bez vrecka
s diaľkovým ovládaním na rukoväti pre extra pohodlné ovládanie.
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Boost CX1 Active
Podlahový vysávač bez vrecka
pre maximálny sací výkon v kompaktnom dizajne. 
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Boost CX1 PowerLine
Podlahový vysávač bez vrecka
pre maximálny sací výkon v kompaktnom dizajne. 
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Boost CX1 Parquet PowerLine
Podlahový vysávač bez vrecka
pre najlepšie ošetrenie citlivých podláh v kompaktnom dizajne. 
Doba dodania 1-8 pracovných dní
Boost CX1 Cat & Dog PowerLine
Podlahový vysávač bez vrecka
pre maximálne nároky na hygienu v kompaktnom dizajne. 
Doba dodania 1-8 pracovných dní

Podmienky k akcií

10-ročná predĺžená záruka na motor podlahových vreckových a bezvreckových vysávačov Miele

Predĺžená záruka na motor znamená pre zákazníka Miele bezstarostnosť aj po uplynutí zákonnej záručnej doby.

Miele poskytuje pri kúpe prístroja štandardnú dvojročnú záruku výrobcu. Platnosť Predĺžené záruky na motor začína v nadväznosti na túto záruku a je platná po dobu ďalších ôsmich rokov. Podmienkou Predĺženej záruky je registrácia prostredníctvom online registračného formulára.

Miele sa zaväzuje odstrániť prípadné závady prístrojov s Predĺženou zárukou v primeranom čase opravou alebo výmenou poškodených dielov. Náklady spojené s odstránením závad hradí Miele. V prípade poruchy v čase Predĺženej záruky nie je možné požadovať výmenu výrobku za nový.

Predĺženú záruku zadarmo môže zákazník získať iba na podlahové vreckové a bezvreckové vysávače, ktoré zakúpi u autorizovaného predajcu Miele na území Slovenskej republiky, na e-shope miele.cz alebo v Miele Experience Center v Bratislave v období od 20. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

Predĺžená záruka a výhody z nej plynúce sa vzťahujú vždy ku konkrétnemu prístroju, ktorý je špecifikovaný výrobným číslom. Predĺžená záruka je neprenosná, pri zmene vlastníka prístroja platí certifikát iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Miele.

Predĺženú záruku nie je možné uplatniť pri používaní prístrojov na firemné, živnostenské či komerčné účely.

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na závady, ak:

- vznikli následkom nedodržania platných bezpečnostných predpisov alebo písomného návodu na obsluhu;

- bol prístroj používaný spôsobom odporujúcim stanovenému účelu a nesprávne obsluhovaný alebo zaťažovaný napr. používaním neoriginálnych vreciek do vysávača, alebo bol prístroj poškodený z dôvodu preniknutia kvapalín, stavebného prachu alebo tonera;

- boli spôsobené vonkajšími vplyvmi ako prepravou, nárazom alebo úderom, poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi;

- boli na prístroji vykonané opravy alebo zmeny neautorizovanými servisnými službami;

- boli tieto na príslušenstvo prístroja, ktoré však nie je štandardným príslušenstvom k takému typu prístroja;

- boli pri predchádzajúcej oprave alebo zmene prístroja použité iné ako originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstva, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené;

- vznikli kolísaním prúdu a napätia prekračujúcim výrobcom udanej tolerančnej medze;

- bola zanedbaná údržba a čistenie podľa návodu na obsluhu;

- vznikli používaním prístroja na profesionálne účely či na výkon podnikateľskej činnosti.

Vysávač na reklamáciu musí byť dodaný vrátane prachového vrecka a filtra používaných pri vysávaní.

Zákazník má nárok na Predĺženú záruku motora zadarmo k vreckovým a bezvreckovým vysávačom pri splnení všetkých uvedených podmienok:

- Dátum predaja spotrebičov, ku ktorým sa bude Predĺžená záruka vzťahovať, uvedený na predajnom doklade a zároveň na Registračnom formulári Predĺženej záruky, bude zodpovedať dobe trvania tejto ponuky, a to od 20. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

- Pri vreckových vysávačoch je možné uplatniť tiež Predĺženú záruku na 5 rokov na celý prístroj pri súčasnom zakúpení XXL balenia vreciek. Vrecká musia byť uvedené na rovnakom doklade ako vysávač.

- Prístroj je nutné zaregistrovať prostredníctvom online registračného formulára najneskôr do 1 mesiaca od zakúpenia prístroja (nie neskôr ako 31. 1. 2024).

Leták na stiahnutie nájdete tu.

Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť MIELE, spol. s r.o. je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu Registračného formulára na účely poskytnutia predĺženej záruky za akosť a na účely plnenia zmluvy. Osobné údaje Zákazníka sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu pre účely predĺženej záruky. Bližšie informácie o právach a spracovaní osobných údajov Zákazníka sú uvedené v („Ochrana dát“). Odoslaním formulára Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil so Zásadami a bez výhrad s nimi súhlasí.

V Bratislave dňa 20. 4. 2023

Na začiatok stránky