Reaguje na priblíženie

Reaguje na priblíženie 
Rúru na pečenie môžete ovládať bez stlačenia tlačidla a bez dotyku. Keď sa priblížite, rozsvieti sa ohrevný priestor alebo sa zapne displej. Priblíženie môže spustiť aj signálne tóny, ktoré signalizujú koniec procesu prípravy. To je zjavne pohodlné. Ak je spotrebič v prevádzke za uzavretými nábytkovými dvierkami, vyšle MotionReact akustický signál a v prípade potreby spotrebič vypne. 
Vybavenie je závislé od modelu