Pre každú situáciu vhodný druh prevádzky

Prevádzka s odťahom vzduchu
Odsávače s odťahom vzduchu odsávajú výpary z varenia a pomocou tukového filtra odfiltrujú čiastočky mastnoty. Filtrovaný vzduch sa prepravuje cez odťahové potrubie z kuchyne von. S filtrovaným vzduchom sa z kuchyne odvádzajú pachy a nadbytočná vlhkosť. Na odvádzane odpadového vzduchu von potrebujú odsávače s odťahom vzduchu otvor v stene alebo strešný výpustný otvor. Zároveň sa musí privádzať čerstvý vzduch, napr. otvoreným oknom. Odsávač pár v prevádzke s odťahom vzduchu sa odporúča hlavne nad plynovú varnú dosku a pri častom používaní fritézy, grilu alebo woku. Tieto prístroje spôsobujú vysoké zaťaženie teplom, mastnotou a parami, ktoré sa najefektívnejšie odvádzajú v prevádzke s odťahom vzduchu. Navyše sa k varnej doske privádza s čerstvým vzduchom kyslík potrebný na spaľovanie.
Prevádzka s odťahom vzduchu s externým ventilátorom
Prevádzka s odťahom vzduchu je možná aj v kombinácii s externým ventilátorom, ktorý sa namontuje mimo odsávača pár, napr. na vonkajšiu stenu alebo na strechu. Vďaka externej montáži sa dá hluk ventilátora presunúť na miesto, kde pôsobí menej rušivo. Hlučnosť bezprostredne v odsávači sa tak zredukuje na minimum. Pre výraznú redukciu hlučnosti sa odporúča dráha odťahu minimálne 5 – 7 metrov. To, či môžete použiť externý ventilátor, závisí od priestorových pomerov vo vašej kuchyni, usporiadania vedenia odťahu a od odsávača pár.
Cirkulačná prevádzka
Cirkulačné odsávače nasávajú výpary z varenia a v rôznych vrstvách filtra sa filtrujú tukové a pachové čiastočky. Vyčistený vzduch sa odvádza naspäť do miestnosti. Vzniká tak cirkulácia vzduchu v uzavretej miestnosti. Cirkulačné odsávače nepotrebujú potrubné vedenia, otvory v stene alebo strešné výpustné otvory. Vďaka tomu je v porovnaní s odsávačmi s odťahom vzduchu umožnená jednoduchá montáž a často je vôbec umožnená montáž (napr. vo výškových budovách). Cirkulačný odsávač sa dobre hodí na použitie nad elektrickú varnú dosku. Nad plynovú varnú dosku, kde vzniká veľké teplo, by sa mal podľa možnosti použiť odsávač s odťahom vzduchu.
Vybavenie je závislé od modelu