Kompetencie v oblasti vetracej techniky

Vetracia technika
Všetky odsávače Miele sú testované podľa najnovších platných európskych noriem. Hodnoty výkonu prúdenia vzduchu a akustického výkonu, ktoré nájdete v tomto katalógu, sú reprezentatívne a porovnateľné. Miele je členom CECED* (Európskeho združenia výrobcov domácich spotrebičov), prostredníctvom ktorého sa všetci jeho členovia dobrovoľne zaviazali merať hodnoty výkonu prúdenia vzduchu a akustického výkonu podľa platných európskych noriem a len tieto hodnoty následne uvádzať v katalógoch. Len tak je zaručená transparentnosť údajov o výkone pre koncového zákazníka.
Externé ventilátory
Použitím externého ventilátora v prevádzke s odťahom vzduchu* dochádza k výraznej redukcii hlučnosti priamo v kuchynskom priestore. Ventilátor sa pritom nenachádza priamo v odsávači, ale montuje sa na strechu, či na vonkajšiu stenu. Pre výraznú redukciu hlučnosti odporúčame vzduchové cesty dlhé aspoň 5-7 metrov. Ventilátor je s odsávačom spojený riadiacim vedením. Pre toto riešenie ponúka Miele nástenné či strešné ventilátory, ventilátory pre zabudovanie do steny alebo interné odťahové ventilátory.
Tlmič hluku - pre ešte väčší pokoj
Mnohé odsávače pár Miele sú už z výroby vybavené efektívnym akustickým balíčkom a pracujú tak veľmi potichu. Ďalší krok k ešte väčšiemu tichu predstavuje tlmič hluku DASD 150, ktorý si môžete obstarať ako príslušenstvo na dokúpenie. Tlmič zredukuje hlučnosť až o 4,5 dB(A) re1pW, čím vám vytvorí príjemné tiché pracovné prostredie. Navyše ho môžete flexibilne použiť na prevádzku s odťahom i cirkulačnú prevádzku.
Odťahová rúra do steny
Aby bolo možné vyviesť odťahový vzduch smerom, je vhodné použiť na vonkajšej stene bytu alebo domu odťahovú rúru do steny. Pri bežnom riešení totiž môže vznikať tepelný most, ktorý vedie k tepelným stratám, napr. vniknutím chladného vzduchu do odťahového systému v zimnom období.
Priechodka strechou
Pokiaľ chcete vzduch vyvádzať strechou, potrebujete priechodku strechou. Miele ponúka rôzne vyhotovenia, ktoré je možno použiť už od sklonu strechy 22° a na všetky druhy škridlíc. Kvalitné nerezové opláštenie je obklopené stabilným orámovaním z olova odolného voči poveternostným podmienkam.
Odťahové rúry
Odťah vzduchu umožňuje cielený odvod tepla, vlhkosti a pachov do vonkajšieho prostredia. Tvar a uspôsobenie vzduchových ciest je rozhodujúcim faktorom pre výkon prúdenia vzduchu a tvorbu hluku v samotnom odsávači. Najlepšie sa hodia okrúhle rúry s hladkými stenami alebo špeciálne ploché rúry bez redukcie priemeru. Miele spravidla odporúča priemer 150 mm. U odsávačov s veľmi vysokým výkonom prúdenia vzduchu je bežný priemer 200 mm. Miele ponúka hliníkové flexibilné rúry s jemným zvlnením. Flexibilné rúry DAS 150 a DAS 200 s priemermi 150 a 200 mm spĺňajú požiadavky triedy protipožiarnej ochrany B1. Extra jemné zvlnenie redukuje odpor vzduchu.
Patent pre AWG 102: DE 102 20 515 B4 Vybavenie je závislé od modelu