Prehľad všetkých predností produktu

Zabudovateľné odsávače pár
Výhody produktu

Filter Active AirClean

Úplná absencia pachov v kuchyni
V prípade odsávačov pár Miele v cirkulačnej prevádzke možno na zachytávanie pachov použiť filter s aktívnym uhlím. Tento jednorazový filter sa musí pravidelne vymieňať.
Vybavenie je závislé od modelu