Prehľad všetkých predností produktu

Zabudovateľné odsávače pár
Výhody produktu

Bezpečnostné vypínanie

Vždy v bezpečí
Po 10 hodinách prevádzky sa odsávač automaticky vypne. Tak je aj v prípade nesprávnej obsluhy zaistená maximálna bezpečnosť.
Vybavenie je závislé od modelu