Prehľad všetkých predností produktu

Zabudovateľné odsávače pár
Výhody produktu

SmartControl 

Elegantné dotykové ovládanie 
Nové, elegantné dotykové ovládanie Miele sa svojou farbou a fungovaním dokonale prispôsobí varným doskám Miele. Vo vypnutom stave je viditeľný iba symbol zapnutia/vypnutia. Jasnie svietia iba základné funkcie – ostatné sú stlmené. Základné funkcie, ako napríklad čas dobehu, môžete pohodlne nastaviť dotykom. Výborne sa hodí najmä s využitím Con@ctivity aplikácie Miele. 
Vybavenie je závislé od modelu