Preukázaná hygiena 

Účinné proti vírusom – vedecky potvrdené*
Bezstarostné umývanie riadu: Vďaka programu Hygiena, resp. Intenzívny v kombinácii s PowerDiskom alebo UltraTabs sa spoľahlivo odstráni viac ako 99,9 % vírusov (napr. koronavírusy, vírusy chrípky alebo norovírusy). Dokázala to štúdia Institute for Hygiene and Virology.* g Aj vysoká škola Rhein-Waal dokazuje mimoriadny hygienický čistiaci výkon umývačiek riadu Miele*. V testovaní hygieny s AutoDos a PowerDisk v programe ECO a QuickPowerWash 65 °C sa zlikviduje viac ako 99,99 % baktérií (Enterococcus faecium). A hygienický program znižuje bakteriálnu záťaž (Enterococcus faecium alebo Micrococcus luteus) minimálne o faktor 10.000 aj v teste bez čistiaceho prostriedku. 
Podrobné informácie o kritériách testovania nájdete na stránke https://www.miele.com/g7000-c Na základe certifikácie od Inštitútu pre integratívnu hygienu a virológiu platí pre odstránenie zapuzdrených a nezapuzdrených vírusov (napr. koronavírusy, vírusy chrípky alebo norovírusy) v testovaných programoch Hygiena a Intenzívny, všetky pri použití PowerDisk/UltraTabs. Podrobné informácie o kritériách testovania nájdete na stránke www.miele.com/g7000-c. Vybavenie je závislé od modelu