Časová predvoľba a ukazovateľ zostatkového času

Čas pod dohľadom
Pomocou časovej predvoľby štartu môžete až 24 hodín vopred určiť, kedy sa má zvolený program spustiť. Po spustení programu sa aktuálny zostávajúci zvyšný čas chodu zobrazí na displeji.
Vybavenie je závislé od modelu