Patentované sušenie AutoOpen*

Pre perfektne vysušený riad
Všetko suché - na konci umývacieho programu sa automaticky otvoria dvierka umývačky. Výpary tak môžu uniknúť a vďaka tomu sa aj náročný riad, napr. napr. umelohmotný riad, optimálne vysuší. Pracovná doska bude pritom cieleným vedením vzduchu chránená pred vlhkosťou.
Nemecký patent DE 102 007 008 950 B4 Vybavenie je závislé od modelu