Záruka ochrany proti škodám spôsobeným vodou*

Ochrana proti škodám spôsobeným vodou - zaručená!
Na ochranu pred poškodením vodou sú všetky umývačky riadu Miele vybavené systémom Waterproof. Ak by sa niekedy vyskytlo vecné poškodenie ako dôsledok poruchy v systéme ochrany proti poškodeniu vodou, ste krytí zárukou – a to pod dobu 20 rokov. Spoločnosť Miele preberá náklady za takto vzniknuté vecné škody v rámci záručných podmienok týkajúcich sa ochrany proti škodám spôsobeným vodou. Predpokladom je odborná inštalácia.
Detaily nájdete v podmienkach ochrany proti škodám spôsobeným vodou. Vybavenie je závislé od modelu