Rozpoznanie veľkosti a prítomnosti hrnca

To najlepšie využitie energie
V rámci označenia varnej zóny na indukčných varných doskách sa rozpozná veľkosť nádoby a energia sa odovzdáva len na tejto ploche. Energia sa tak využije maximálne efektívne.
Vybavenie je závislé od modelu