Vypnutie pri chýbajúcom kuchynskom riade

Vysoká bezpečnosť
Keď sa na elektrickej varnej doske nenachádza žiadny kuchynský riad alebo je hrniec nevhodný, prívod energie sa preruší alebo nedôjde k aktivácii vôbec.
Vybavenie je závislé od modelu