FlameGuard

Väčšia bezpečnosť v kombinácii s plynom
Nové integrované odsávanie je možné umiestniť vedľa všetkých prvkov SmartLine. Pri kombinácii s plynovými prvkami je bezpodmienečne nutné použiť flexibilný FlameGuard. Ten pozostáva z krytu integrovaného odsávania a pri používaní sa automaticky vyrovnáva, upevňuje sa magneticky a dá sa nasadiť na oboch stranách integrovaného odsávania. Zabráni sa tým nebezpečnému nasatiu plameňov.
Vybavenie je závislé od modelu