História

Historie

História

Spoločnost Miele formujú už viac ako 100 rokov dve rodiny: Miele a Zinkann.
S jedenástimi zamestnancami, štyrmi sústruhmi a jednou vŕtačkou založili technik Carl Miele a obchodník Reinhard Zinkann v roku 1899 v Herzebrocku firmu na výrobu odstrediviek mlieka. Ich motto sa stáva filozofiou ich podnikania: „Immer besser“ (Vždy lepší).

Kronika Miele