Kontinuita vedenia

Management bei Miele

Od svojho založenia v roku 1899 je spoločnosť Miele vo vlastníctve rodín Miele a Zinkann. Všetkých asi 80 rodinných akcionárov je priamymi nástupcami jedného z dvoch zakladateľov spoločnosti, Carla Mieleho a Reinharda Zinkanna.

Obe rodiny sa podieľajú na operatívnom riadení spoločnosti spolu so štyrmi nerodinnými členmi predstavenstva, každý s vlastným portfóliom. Všetci výkonní riaditelia sú na rovnakej úrovni.

Zľava doprava: Dr. Markus Miele (výkonný riaditeľ a spolumajiteľ), Dr. Stefan Breit (technológia), Dr. Axel Kniehl (marketing a predaj), Rebecca Steinhage (ľudské zdroje a podnikové záležitosti), Dr. Reinhard Zinkann (výkonný riaditeľ a spolumajiteľ) a Olaf Bartsch (financie a administratíva).