Nové EÚ energetické štítky od marca 2021

Spoločne pre lepšiu budúcnosť

Nové energetické štítky

V decembri 2019 vydala komisia EÚ nové smernice o označovaní spotreby energie a ekologickom dizajne umývačiek riadu, chladiacich spotrebičov, vinoték, práčok a práčok so sušičkou. Od marca 2021 ukladajú tieto predpisy všetkým výrobcom povinnosť poskytnúť ku všetkým uvedeným prístrojom predávaným v Európe nový energetický štítok.

Všeobecné
informácie

Nový energetický štítok EÚ od roku 2021

Cieľom týchto smerníc EÚ je pokračovať v znižovaní spotreby energie v Európe a tiež podpora úsilia o ochranu životného prostredia. Úprava stupnice tiež slúži k zlepšeniu zrozumiteľnosti a hodnotenia produktov pre spotrebiteľov.

Prehľad najdôležitejších zmien

Nové právne požiadavky a medzné hodnoty triedy energetickej účinnosti vedú k prísnejšej klasifikácii štítkov.

Eliminácia tried plus pre energetickú účinnosť, napríklad A +++, a reklasifikácia z A do G zaistí lepšiu porovnateľnosť produktov.

Od 1. marca 2021 môžete získať podrobnejšie informácie o prístroji pomocou QR kódu, vďaka ktorému sa dostanete do EÚ databázy (EPREL).

Prečo sú prístroje vybavené dvoma energetickými štítkami?

EÚ stanovuje, že na prechodné obdobie do marca 2021 musia byť všetky prístroje dodávané so starými i novými energetickými štítkami. Upravením stupnice energetickej účinnosti (A až G) na novom energetickom štítku to vyzerá, ako by sa energetická účinnosť prístroja zhoršila. Ale nie je tomu tak. Vzhľadom k novým medzným hodnotám triedy energetickej účinnosti požadovaných zákonom je klasifikácia štítkov prísnejšia, takže prístroj potom spadá do novej triedy.

Až do 28. februára 2021 musí byť u predajcov a na webových stránkach Miele zobrazený len pôvodný energetický štítok.

Ďalšie informácie

Nemecké združenie výrobcov elektrických a elektronických výrobkov ZVEI zostavilo komplexnú informačnú brožúru. Vysvetľuje pozadie revízie, termíny, povinnosti výrobcov a distribútorov, nové požiadavky na ekodizajn týkajúci sa efektívneho využívania zdrojov a samotné nové energetické štítky.

Odkaz k anglickej verzii brožúry

Umývačky
riadu

Nový energetický štítok pre umývačky riadu

Nové na štítku:

 • QR kód pre podrobnejšie informácie.
 • Zaradenie umývačiek riadu do tried energetickej účinnosti A až G naďalej vychádza z programu ECO.
 • Zmena testovacieho štandardu. Meranie má ešte lepšie odrážať chovanie pri používaní, preto k hodnoteniu procesov čistenia a sušenia využíva napríklad šálky, hrnce a plastový riad.
 • Doba trvania programu ECO.
 • Spotreba vody na 1 umývací cyklus a spotreba elektriny na 100 umývacích cyklov.
 • Zavedenie tried hluku A - D pre zvýšenie transparentnosti hodnoty hluku v dB (a).

Vysvetlivky:

 1. QR kód pre informácie o produkte v EÚ databáze
 2. Názov výrobcu alebo značka
 3. Modelové označenie
 4. Stupnica energetickej účinnosti A až G
 5. Trieda energetickej účinnosti produktu
 6. Spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových cyklov (v programe ECO)
 7. Počet súprav riadu pre program ECO (kapacita)
 8. Spotreba vody v litroch / umývací cyklus (v programe ECO)
 9. Doba chodu programu ECO
 10. Emisie hluku, vyjadrené v dB (A) re 1 pW a trieda emisií hluku
 11. Číslo nariadenia EU

Prístroje
chladenia

Nový energetický štítok pre prístroje chladenia

Nové na štítku:

 • QR kód pre podrobnejšie informácie o produkte.
 • Zaradenie chladiacich spotrebičov do tried energetickej účinnosti A až G.
 • Triedy hluku A - D pre väčšiu transparentnosť hodnoty hluku v dB (a).

Vysvetlivky:

 1. QR kód pre informácie o produkte v EÚ databáze
 2. Názov výrobcu alebo značka
 3. Modelové označenie
 4. Stupnica energetickej účinnosti A až G
 5. Trieda energetickej účinnosti produktu
 6. Ročná spotreba energie v kWh/rok
 7. Celkový objem mraziacej časti
 8. Celkový objem chladiacej časti
 9. Emisie hluku v dB (A) re 1 pW
 10. Číslo nariadenia EÚ

Vinotéky

Nový energetický štítok pre vinotéky

Nové na štítku:

 • QR kód pre podrobnejšie informácie.
 • Zaradenie vinoték do tried energetickej účinnosti A až G.
 • Zavedenie tried hluku A - D pre zvýšenie transparentnosti hodnoty hluku v dB (a).

Vysvetlivky:

 1. QR kód pre informácie o produkte v EÚ databáze
 2. Názov výrobcu alebo značka
 3. Modelové označenie
 4. Stupnica energetickej účinnosti A až G
 5. Trieda energetickej účinnosti produktu
 6. Ročná spotreba energie v kWh/rok
 7. Počet štandardných fliaš na víno, ktoré je možné uskladniť
 8. Emisie hluku v dB (A) re 1 pW
 9. Číslo nariadenia EÚ

Práčky

Nový energetický štítok pre práčky

Nové na štítku:

 • QR kód pre podrobnejšie informácie.
 • Zaradenie práčok do tried energetickej účinnosti A až G.
 • Stanovenie hodnôt spotreby na základe nového programu ECO 40-60. V súlade s požiadavkami EÚ je program vhodný pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne (je možné prať pri teplote 40 až 60 °C).
 • Spotreba vody a elektriny, ktorá je teraz uvedená na 1 prací cyklus, popr. na 100 pracích cyklov.
 • Zavedenie tried hluku A - D pre zvýšenie transparentnosti hodnoty hluku v dB (a).

Vysvetlivky:

 1. QR kód pre informácie o produkte v EÚ databáze
 2. Názov výrobcu alebo značka
 3. Modelové označenie
 4. Stupnica energetickej účinnosti A až G
 5. Trieda energetickej účinnosti produktu
 6. Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových cyklov (spotreba sa počíta na základe priemerne plnej, polovičnej a štvrtinovej maximálnej náplni)
 7. Plné zaťaženie v kg pre ECO 40-60
 8. Doba chodu programu ECO 40-60 pri plnom zaťažení
 9. Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus (spotreba sa počíta na základe priemerne plnej, polovičnej a štvrtinovej maximálnej náplni)
 10. Trieda účinnosti odstreďovania
 11. Emisie hluku v cykle odstreďovania v programe „ECO 40-60“ v dB (A) re 1 pW
 12. Číslo nariadenia EÚ

Práčky so sušičkou

Nový energetický štítok pre práčky so sušičkou

Nové na štítku:

 • QR kód pre podrobnejšie informácie.
 • Zaradenie práčok so sušičkou do tried energetickej účinnosti A až G.
 • Stanovenie hodnôt spotreby na základe nového programu ECO 40-60. V súlade s požiadavkami EÚ je program vhodný pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne (je možné prať pri teplote 40 až 60 °C).
 • Vedľa klasifikácie pre proces prania (pravá strana) obsahuje štítok práčky so sušičkou tiež hodnoty pre kombinovaný proces prania a sušenia (ľavá strana).
 • Spotreba vody a elektriny, ktorá je teraz uvedená na 1 prací cyklus, popr. na 100 pracích cyklov.
 • Zavedenie tried hluku A - D pre zvýšenie transparentnosti hodnoty hluku v dB (a).

Vysvetlivky:

 1. QR kód pre informácie o produkte v EÚ databáze
 2. Názov výrobcu alebo značka
 3. Modelové označenie
 4. Stupnica energetickej účinnosti od A až po G pre kompletný* prevádzkový cyklus (ľavá strana) a prací cyklus (pravá strana)
 5. Kategória energetickej účinnosti od A až po G pre kompletný* prevádzkový cyklus (ľavá strana) a prací cyklus (pravá strana)
 6. Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových cyklov pre kompletné* prevádzkové cykly
 7. Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus
 8. Menovitá kapacita pre kompletný* prevádzkový cyklus (ľavá strana) a pre prací cyklus (pravá strana)
 9. Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus pre kompletný* prevádzkový cyklus (ľavá strana) a prací cyklus (pravá strana)
 10. Doba chodu programu pre kompletný* prevádzkový cyklus (ľavá strana) a pre prací cyklus (pravá strana)
 11. Trieda účinnosti odstreďovania
 12. Emisie hluku v cyklu odstreďovania v programe „ECO 40-60“ v dB (A) re 1 pW
 13. Číslo nariadenia EÚ

* Kompletný prevádzkový cyklus = kontinuálne pranie a sušenie