Obchodný vývoj

Geschäftsentwicklung

Vývoj obchodnej činnosti

V obchodnom roku 2017/2018, ktorý končil 30. júna 2018, dosiahla spoločnosť obrat 4,1 miliárd Eur. To zodpovedá nárastu 167 miliónov Eur alebo 4,3 %. Na domácom nemeckom trhu spoločnosť vzrástla na 1,21 bilióna Eur (plus 2,4 %).
Spoločnosť Miele zamestnáva 20 098 ľudí po celom svete, z toho 11 225 v Nemecku (k 30. júnu 2018).

Miele turnover
Miele Group workforce 2014/2015