Obchodný vývoj

Geschäftsentwicklung

Vývoj obchodnej činnosti

V obchodnom roku 2018/2019, ktorý končil 30. júna 2019, dosiahla spoločnosť obrat 4,16 miliárd Eur. To zodpovedá nárastu 59,7 miliónov Eur alebo 1,5 %. Na domácom nemeckom trhu spoločnosť vzrástla na 1,2 miliárd Eur. Spoločnosť Miele zamestnáva 20 221 ľudí po celom svete, z toho 11 038 v Nemecku (k 30. júnu 2019).

Miele turnover
Miele Group workforce 2014/2015