Ochrana osobných údajov / Cookies

Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov, Miele s.r.o.

Miele s.r.o., sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 30292/B (ďalej len „Miele“) nespracováva žiadne osobné údaje bez Vášho vedomia alebo súhlasu, ak je požadovaný.

1. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Miele spracováva osobné údaje ako napr. meno, adresu, e-mailovú adresu, telefón, fax atď. výhradne pre účely, pre ktoré boli poskytnuté (napr. pre účely spracovania informačných dotazníkov, žiadosti o zamestnanie, zmluvy, objednania prospektov alebo zasielania newsletteru).

Miele prehlasuje, že všetky osobné údaje o zákazníkovi, ktoré získa spolu s jeho objednávkou tovaru, sú spracovávané len pre účely splnenia jeho objednávky a v prípade poskytnutia kontaktných informácií na doručenie elektronickej pošty tiež pre účely marketingu/propagácie podobných tovarov a služieb Miele v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Miele poskytuje tieto údaje ďalším subjektom len pod podmienkou, že ich poskytnutie mu ukladá alebo umožňuje príslušný právny predpis, alebo prepravcom objednaného tovaru, výlučne za účelom splnenia objednávky. V prípade, ak by zákazník nesúhlasil s ďalším spracovaním svojich osobných údajov za účelom ponúkania tovarov a služieb, je oprávnený svoj nesúhlas kedykoľvek Miele oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu info@miele.sk.

2. Technológie

Miele používa internetové technológie (napr. Cookies, Java-Script) výhradne k tomu, aby bola uľahčená obsluha internetových aplikácií. K tomuto účelu využíva Miele webovú službu Google Analytics.

Google Analytics (služba webovej analýzy) je používaná na vyhodnotenie využitia internetových stránok. Pre tento účel sú zostavované reporty tak, aby spoločnosť Miele mohla svoju internetovú ponuku náležite prispôsobiť potrebám zákazníka.
Zhromaždené údaje sa používajú len pre štatistické účely, a to v anonymnej podobe, pričom IP adresa je len v skrátenej podobe. Sledovanie správania konkrétnych osôb na internete je teda vylúčené. Google nebude v žiadnom prípade spájať skrátené IP adresy s inými osobnými údajmi. Každý návštevník internetových stránok Miele má možnosť si vo svojom vlastnom prehliadači nastaviť blokovanie všetkých súborov Cookies: v takom prípade však Miele nemôže zaručiť funkčnosť všetkých služieb v takom rozsahu, v akom fungujú, keď sú súbory Cookies povolené.
Používaním internetovej stránky Miele dáva návštevník týchto internetových stránok súhlas ku spracovaniu zhromaždených dát vyššie uvedeným spôsobom.
Detailné informácie o Google Analytics nájdete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Detailné informácie o súboroch Cookies sú k dispozícii na: /domacnost/ochrana-udajov-46.htm#p2615.

3. Bezpečnosť

Miele používa na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, porušením, sfalšovaním, manipuláciou, neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením vhodné technické a organizačné bezpečnostné zariadenia.

4. Odkazy na iné internetové stránky

Odkazy uvedené na internetových stránkach Miele (tzv. linky) Vás môžu nasmerovať na stránky iných spoločností. Za obsah a stratégiu ochrany osobných údajov týchto stránok však Miele nie je zodpovedná.

5. Ďalší vývoj internetu / stratégia ochrany osobných údajov

Ďalší vývoj internetu a informačných technológií má prirodzene vplyv na našu stratégiu ochrany osobných údajov. V prípade, že by malo dôjsť k nejakým zmenám, budeme Vás o nich na tejto stránke zavčas informovať.

Aby sme chránili Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri vyplňovaní internetových formulárov, používame službu spoločnosti Google ReCAPTCHA. Tá slúži pre účely rozlíšenia, či k zadaniu údajov došlo skutočne reálnym používateľom, alebo či ide o neoprávnené automatické spracovanie robotom. Táto služba zachytí Vašu IP-adresu a prípadne ďalšie údaje, potrebné pre službu ReCAPTCHA a posunie ich spoločnosti Google. Ochrana týchto osobných údajov je zabezpečená spoločnosťou Google, aktuálne podmienky a zásady ochrany osobných údajov nájdete tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Cookies

Cookies

1. Čo sú cookies?

Cookies sú malé súbory obsahujúce reťazec znakov, ktoré sú pri návšteve webovej stránky odoslané do vášho počítača. Pri ďalšej návšteve súbor cookie webovej stránke umožní rozpoznať váš prehliadač. Pomocou súborov cookies je možné uložiť užívateľské nastavenia a ďalšie údaje. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby všetky súbory cookies odmietal, alebo aby hlásil, keď sa vám niekto súbor cookie pokúša zaslať. Niektoré funkcie webových stránok alebo služieb však bez súborov cookies nemusia fungovať správne.
V zásade sa rozlišujú dva typy cookies:
1.1. Dočasné cookies: také cookies sú len dočasne behom vašej návštevy na našich stránkach uložené vo vašom počítači alebo inom cieľovom prístroji a následne vymazané.
1.2. Trvalé cookies: tieto cookies (popísané v bode 2) zostávajú vo vašom počítači dlhšiu dobu.

2. Ako cookies používame?

Všeobecne Miele používa rôzne internetové technológie (napr. Cookies, Java-Script) len k tomu, aby vám uľahčilo obsluhu internetových aplikácií, ktoré môžu byť vďaka uloženým anonymným údajom optimalizované. To znamená:
2.1. Aby sme vás identifikovali, keď sa prihlásite do nášho e-shopu a aby sme zaistili, že budú dodržané platné a optimalizované bezpečnostné štandardy.
2.2. Aby sme vedeli, ktoré produkty ste si pridali do košíka alebo medzi obľúbené.
2.3. Aby sme vám na webových stránkach mohli ukázať množstvo produktov, ktoré ste si pridali do košíka alebo medzi obľúbené.
2.4. Aby sme si mohli zaznamenať zvolený jazyk a mohli vás tiež lepšie navigovať na našich stránkach.
2.5. K dátovej analýze, ako napr. vyhodnotenie návštevnosti našich internetových stránok alebo najčastejšie navštevovaných stránok. Výsledky analýzy využívame pre účely optimalizácie našich webových stránok. Táto webová stránka využíva službu webovej analýzy od spoločnosti Google. Ďalšie informácie o využití služby webovej analýzy Google nájdete v záložke "Ochrana osobných údajov".

3. Správa cookies

V menu väčšiny prehliadačov nájdete možnosti nastavenia pri používaní cookies. Zvyčajne disponuje prehliadač nasledovnými možnosťami nastavenia:
3.1. Zobraziť cookies
3.2. Povoliť cookies
3.3. Deaktivovať všetky alebo len určité cookies
3.4. Všetky cookies pri zavretí prehliadača deaktivovať
3.5. Blokovať cookies
3.6. Informovať, pokiaľ má byť použitý súbor cookie
3.7. Nesúhlas so sledovaním pre webovú analýzu (Opt-Out)
Upozornenie: pokiaľ zablokujete naše cookies v nastavení vášho prehliadača, nebudete môcť využiť niektoré oblasti našich webových stránok, prípadne nebudú umožnené funkcie spomínané v bodoch 2.1 - 2.4. To môže viesť k obmedzeniu vášho zážitku pri prehliadaní našich stránok. Pokiaľ vo vašom prehliadači nastavíte funkciu "vymazať všetky cookies", budú vymazané tiež prednastavenia vášho prehliadača, akonáhle prehliadač zavriete. Ak nezabránite použitiu cookies v nastavení vášho prehliadača, odošle náš systém cookies, akonáhle navštívite jednu z našich webových stránok.
Všeobecne platí bežná definícia cookies a ich použitia, ako ju definuje napr. IETF Community.