• Oficiálny e-shop Miele
CoffeeCare Set
46,50 €
1 . Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
[1]

Informácie o výrobku

Čistiaca sada na čistenie a údržbu plnoautomat. kávovarov Miele  pre všetky CM a CVA Miele. 
čistiace tablety
čistiace tablety
Pozor. Obsahuje jablčnan disodný. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah, nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady.
Zobraziť viacZobraziť menej

CoffeeCare Set

Čistiaca sada na čistenie a údržbu plnoautomat. kávovarov Miele  pre všetky CM a CVA Miele. 
 • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.

Informácie o výrobku

Čistiaca sada na čistenie a údržbu plnoautomat. kávovarov Miele  pre všetky CM a CVA Miele. 
čistiace tablety
čistiace tablety
Pozor. Obsahuje jablčnan disodný. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah, nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady.
Zobraziť viacZobraziť menej

Vaše špeciálne výhody

Súbory na stiahnutie, CAD a aplikácie
 • Produktový list
  PDF
 • Informačný list na webovej stránke
  PDF
 • Informačný list na webovej stránke
  PDF
 • Informačný list na webovej stránke
  PDF
1. Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
 • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Na začiatok stránky