• Oficiálny e-shop Miele
FA A 152 L
14,00 €
1 . Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
[1]

Informácie o výrobku

Flakón s vôňou AQUA 12,5 ml na 50 cyklov sušenia
 • Pre svieži až 4 týždne trvajúci zážitok z vône
 • Úžasne voňavá bielizeň – úplne bez aviváže
 • AQUA —svieža vôňa prekypujúca čistotou
 • Špeciálne pre Miele vyvinuli výrobcovia parfémov z Provence
 • Pre sušičky Miele a skrinku na starostlivosť o bielizeň FragranceDos
Aqua
Aqua
Pozor. Obsahuje DELTA-DAMASCONE, ISOHEXENYL CYCLOPENTENYL CARBALDEHYDE, EUGENOL, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, METHYLUNDECANAL, CITRONELLOL, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, ETHYL LINALOOL, METHYL OCTINE CARBONATE, METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah a nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady.

FA A 152 L

Flakón s vôňou AQUA 12,5 ml na 50 cyklov sušenia
 • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.

Informácie o výrobku

Flakón s vôňou AQUA 12,5 ml na 50 cyklov sušenia
 • Pre svieži až 4 týždne trvajúci zážitok z vône
 • Úžasne voňavá bielizeň – úplne bez aviváže
 • AQUA —svieža vôňa prekypujúca čistotou
 • Špeciálne pre Miele vyvinuli výrobcovia parfémov z Provence
 • Pre sušičky Miele a skrinku na starostlivosť o bielizeň FragranceDos
Aqua
Aqua
Pozor. Obsahuje DELTA-DAMASCONE, ISOHEXENYL CYCLOPENTENYL CARBALDEHYDE, EUGENOL, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, METHYLUNDECANAL, CITRONELLOL, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, ETHYL LINALOOL, METHYL OCTINE CARBONATE, METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah a nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady.

Vaše špeciálne výhody

Vybavenie v závislosti od modelu – Obrázok(-ky) slúži(-ia) ako príklad, na vysvetlenie
Súbory na stiahnutie, CAD a aplikácie
 • Produktový list
  PDF
1. Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
 • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Na začiatok stránky