• Oficiálny e-shop Miele
GP DC 001 C
78,50 €
1 . Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
[1]

Informácie o výrobku

Odvápňovacia kartuša na automatické odvápnenie kávovarov Miele.
Odvápňovací kartuše
Odvápňovací kartuše
Pozor. Obsahuje MALEIC ACID. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah, nádobu zariadenia na zber nebezpečného a špeciálneho odpadu.

GP DC 001 C

Odvápňovacia kartuša na automatické odvápnenie kávovarov Miele.
  • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.

Informácie o výrobku

Odvápňovacia kartuša na automatické odvápnenie kávovarov Miele.
Odvápňovací kartuše
Odvápňovací kartuše
Pozor. Obsahuje MALEIC ACID. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah, nádobu zariadenia na zber nebezpečného a špeciálneho odpadu.

Vaše špeciálne výhody

Súbory na stiahnutie, CAD a aplikácie
  • Informačný list na webovej stránke
    PDF
  • Produktový list
    PDF
1. Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
  • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Na začiatok stránky