• Oficiálny e-shop Miele
Set UltraColor & Sport
41,50 €
1 . Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
[1]

Informácie o výrobku

Skúšobná sada UltraColor a prací prostriedok na športové oblečenie  obsahuje 3x UltraColor a 1x XXL Sport.
 • UltraColor a prací prostr. na šport. obl. XXL za špeciálnu cenu 
 • Šport – ideálne na športové a funkčné oblečenie 
 • Fľaša zo 100 % recyklovaného plastu – v záujme ekológie
 • Recyklovateľná fľaša. Externe vyskúšané a potvrdené
 • Jednoducho perfektné pranie s Miele
Sport
Sport
Nebezpečenstvo. Obsahuje alkoholy C12-14, etoxylované, sulfatované, sodná soľ, Alkoholy, C12 – 18, etoxylované, Kyselina benzénsulfónová, C 10-13 alkylderiváty, sodné soli. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Zneškodnite obsah, nádobu zariadenia na zber nebezpečného a špeciálneho odpadu. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zobraziť viacZobraziť menej

Set UltraColor & Sport

Skúšobná sada UltraColor a prací prostriedok na športové oblečenie  obsahuje 3x UltraColor a 1x XXL Sport.
 • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.

Informácie o výrobku

Skúšobná sada UltraColor a prací prostriedok na športové oblečenie  obsahuje 3x UltraColor a 1x XXL Sport.
 • UltraColor a prací prostr. na šport. obl. XXL za špeciálnu cenu 
 • Šport – ideálne na športové a funkčné oblečenie 
 • Fľaša zo 100 % recyklovaného plastu – v záujme ekológie
 • Recyklovateľná fľaša. Externe vyskúšané a potvrdené
 • Jednoducho perfektné pranie s Miele
Sport
Sport
Nebezpečenstvo. Obsahuje alkoholy C12-14, etoxylované, sulfatované, sodná soľ, Alkoholy, C12 – 18, etoxylované, Kyselina benzénsulfónová, C 10-13 alkylderiváty, sodné soli. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. Zneškodnite obsah, nádobu zariadenia na zber nebezpečného a špeciálneho odpadu. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Zobraziť viacZobraziť menej

Vaše špeciálne výhody

Vybavenie v závislosti od modelu – Obrázok(-ky) slúži(-ia) ako príklad, na vysvetlenie
Súbory na stiahnutie, CAD a aplikácie
 • Produktový list
  PDF
 • Informačný list na webovej stránke
  PDF
 • Informačný list na webovej stránke
  PDF
1. Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
 • Technické zmeny vyhradené; Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť poskytnutých informácií.
Na začiatok stránky