Práve opúšťate webovú stránku Miele & Cie. KG

Webová stránka Miele & Cie. KG môže obsahovať aj odkazy na webové stránky iných poskytovateľov.Pri prvotnom prepojení sa prepojená stránka skontroluje, či jej obsah neodporuje právnym predpisom.

Za cudzí obsah, ku ktorému sa prostredníctvom takýchto odkazov dostanete, nie je spoločnosť Miele & Cie. KG zodpovedná.Keď sa spoločnosť Miele & Cie. KG dozvie alebo zistí, že webová stránka zobrazuje obsah, ktorý odporuje právnym predpisom, odkaz na danú stránku bude v čo najkratšom čase odstránený.

Použitím nasledujúceho tlačidla pre prechod na externý odkaz potvrdzujete, že ste si prečítali toto záväzné stanovisko. Týmto opúšťate webovú stránku spoločnosti Miele & Cie.KG.