HľadaťNájdite obchod
Z dôvodu zvýšeného počtu objednávok sa doba dodania môže predĺžiť
FA C 152 L

Flakóny s vôňou Cocoon 12,5 ml

pre príjemný zážitok z vône – upokojujúca istota.

14,00 €
1 Použitia = 0,28 €
Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH
 
 

Detaily produktu

  • Kedykoľvek individuálne regulovateľná intenzita vône
  • Pre svieži až 4 týždne trvajúci zážitok z vône
  • Úžasne voňavá bielizeň – úplne bez aviváže
  • Špeciálne pre Miele vyvinuli výrobcovia parfémov z Provence
  • Pre sušičky Miele a skrinku na starostlivosť o bielizeňFragranceDos
  • Na 50 cyklov sušenia alebo 70 použití v skrinke na starostlivosť o bielizeň

Varovanie

Cocoon

Pozor. Obsahuje 2H-2,4a-metanonaftalén-1(5H)-ón, hexahydro-5,5-dimetyl-2-propyl-; DELTA-DAMASCONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALYL ACETATE; PENTADECALACTONE; TETRAHYDROLINALOOL; 2-cyklohexén-1-ol, 2,6-dimetyl-4- (2,2,3-trimetyl-3-cyklopentén-1-yl)-; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah a nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady.

Súbory na stiahnutie

Produktový list
PDF
Stiahnuť
  • 1.Odporúčaná predajná cena je uvedená vrátane DPH

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny; Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií.