Systém Waterproof (WPS)

Doplnková bezpečnosť
WPS má druhý magnetický ventil priamo na vodovodnom kohútiku. Ak by bol jeden magnetický ventil chybný, uzatvorí prívod vody druhý. Maximálnu bezpečnosť zaisťuje dvojitá stena prívodnej hadice: Ak je vnútorná hadica poškodená, voda tečie cez obalovú hadicu do podlahovej vane. Rovnako ako WCS je aj WPS vybavené inteligentnou senzorovou technológiou: netesnosti sú rozpoznané, prívod vody je zastavený.
Vybavenie je závislé od modelu