WDD 035 8kg Series 120

Práčka s predným plnením W1 Classic

Výhody produktu

Systém Watercontrol (WCS)

Bezpečnosť vďaka doplnkovému snímaču
Systém Watercontrol (WCS) kontroluje jedným snímačom stav prítoku vody. Ak sa nedosiahne normálny stav vody, zastaví sa prítok. Ak by zvnútra prístroja vytekala voda, zatvorí sa prítokový ventil v prístroji a odčerpá sa voda z pracej vane. Plavákový spínač v pracej vani navyše rozpozná vytekajúcu vodu.
Vybavenie je závislé od modelu