5 rokov záruka na chladenie

Pri kúpe prístroja Miele, na ktorý sa vzťahuje predĺžená záruka, je nutné, aby ste sa zaregistrovali vyplnením online registračného formulára. (Aby mohol byť formulár odoslaný, musia byť vyplnené políčka označené *.)

 

Typ prístroja*

Výrobné číslo:*

Dátum nákupu:*

Názov obchodu a jeho adresa (stačí mesto):*

Osobné údaje

Oslovenie

Titul

Meno*

Priezvisko*

Ulica*

Č. domu*

PSČ*

Mesto*

Telefón

E-mail*


* povinné údaje

 

Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Miele s.r.o. je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje na účely Predĺženej záruky a na účely plnenia zmluvy v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári. Spoločnosť Miele s.r.o. je oprávnená tieto údaje spracovávať automatizovane i manuálne. Osobné údaje Zákazníka sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu na účely Predĺženej záruky. Bližšie informácie o právach a spracovaní osobných údajov Zákazníka sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov („Zásady“). Odoslaním formulára Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil so Zásadami a bez výhrad s nimi súhlasí.